Impuls de les llengües estrangeres a la formació professional és un programa pilot que pretén incorporar l’ús d’una o més llengües estrangeres en l’àmbit professional i, d’aquesta manera, donar un valor afegit al currículum dels graduats dins d’aquest programa.

Enguay, l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia s’hi ha adscrit amb la promoció 2022-2024 del CFGS Comerç Internacional. Els alumnes matriculats cursaran:

  • Mòdul extra de segona llengua estrangera a primer (Francès 0, de 2h a la setmana).
  • Mòdul professional en anglès, metodologia CLIL: MP03: Mitjans de pagament internacionals.

Responsables 2022-2023:Josemi Castelló i Raquel Lendines

Objectius del curs 2022/2023:

  • La finalitat del programa és incorporar i normalitzar l’ús de les llengües estrangeres en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral.
  • Aconseguir que hi hagi més alumnes que certifiquin el seu nivell de llengua estrangera
  • Aconseguir que més professors acreditin un nivell B1/B2 de llengua estrangera.

Accions realitzades:

  • Auxiliar de conversa per preparar la certificació d’idiomes per als alumnes i als docents del grup (B1/B2/C1).
  • ESTADA A DUBLIN (11 DE DESEMBRE – 17 DE DESEMBRE DE 2022): Diari 1 / Diari 2