Impuls de les llengües estrangeres a la formació professional és un programa pilot que pretén incorporar l’ús d’una o més llengües estrangeres en l’àmbit professional i, d’aquesta manera, donar un valor afegit al currículum dels graduats dins d’aquest programa.

Objectius del programa:

 • Incorporar i normalitzar l’ús de les llengües estrangeres en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral.
 • Aconseguir que hi hagi més alumnes que certifiquin el seu nivell de llengua estrangera
 • Aconseguir que més professors acreditin un nivell B1/B2 de llengua estrangera.

Aquest programa el realitzen tots els alumnes de la promoció 2022-2024 del CFGS de Comerç Internacional.

Durant el curs 2022-2023, els alumnes matriculats van cursar:

 • Mòdul extra de segona llengua estrangera a primer (Francès 0, de 2h a la setmana).
 • Mòdul professional en anglès, metodologia CLIL: MP03: Mitjans de pagament internacionals.

Altres accions realitzades el curs 22-23:

 • ESTADA DE L’ALUMNAT A DUBLIN (11 DE DESEMBRE – 17 DE DESEMBRE DE 2022): Diari 1 / Diari 2 

 • ESTADA DEL PROFESSORAT A MALTA (23 D’ABRIL – 30 D’ABRIL DE 2023)
 • Auxiliar de conversa per preparar la certificació d’idiomes de l’EOI (B1/B2/C1).

 Responsables 2022-2023: Josemi Castelló i Raquel Lendines

Durant el curs 2023-2024, els alumnes matriculats han cursat:

 • Mòdul extra d’Anglès Tècnic Avançat (MP17, de 2h a la setmana).
 • Mòdul professional en anglès, metodologia CLIL: MP09: Negociació Internacional.
Altres accions realitzades el curs 23-24:
 • ESTADA DE L’ALUMNAT A MALTA (24 DE FEBRER A 2 DE MARÇ DE 2024): Diari
 • ESTADA DEL PROFESSORAT A DUBLÍN (21 D’ABRIL A 28 D’ABRIL DE 2024)
 • Inscripció a la certificació IELTS per a certificar el nivell d’anglès (alumnat i professorat)

Responsables 2023-2024: Manel Piñas i Raquel Lendines