Impuls de les llengües estrangeres a la formació professional és un programa pilot que pretén incorporar l’ús d’una o més llengües estrangeres en l’àmbit professional i, d’aquesta manera, donar un valor afegit al currículum dels graduats dins d’aquest programa.

Durant el curs 2022-2023, l’Institut Francesc Ferrer i Guàrdia els alumnes matriculats van cursar:

   • Mòdul extra de segona llengua estrangera a primer (Francès 0, de 2h a la setmana).

  • Mòdul professional en anglès, metodologia CLIL: MP03: Mitjans de pagament internacionals.

  Gràcies a aquesta subvenció, els alumnes van realitzar una estada formativa a Dublín al desembre de 2022 i el professorat en va fer una a Malta a l’abril de 2023.

   

   • Mòdul extra d’Anglès Tècnic Avançat (MP17, de 2h a la setmana).
  • Mòdul professional en anglès, metodologia CLIL: MP09: Negociació Internacional.

  Responsables 2022-2023:Manel Piñas i Raquel Lendines

  Objectius del curs 2022/2023:

    • La finalitat del programa és incorporar i normalitzar l’ús de les llengües estrangeres en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral.

    • Aconseguir que hi hagi més alumnes que certifiquin el seu nivell de llengua estrangera

    • Aconseguir que més professors acreditin un nivell B1/B2 de llengua estrangera.

   Accions realitzades:

    • Auxiliar de conversa el curs 22-23 per preparar la certificació d’idiomes per als alumnes i als docents del grup (B1/B2/C1).
    • ESTADA A DUBLIN (11 DE DESEMBRE – 17 DE DESEMBRE DE 2022): Diari 1 / Diari 
    • ESTADA A MALTA (23 D’ABRIL – 30 D’ABRIL DE 2023)