Matemàtiques i Economia

Descripció

Departament didàctic

Les matemàtiques són un instrument, un llenguatge que ens fa entendre i descriu els fenòmens que ens envolten. Les matemàtiques ens calen per la nostra vida quotidiana, per sistematitzar la informació, per relacionar , per construir models que descriguin una determinada realitat.
Al llarg de l’ESO i el Batxillerat l’alumnat anirà assolint les competències necessàries per entendre el món que ens envolta des del punt de vista matemàtic.
A la matèria d’Economia, cal ressaltar tot allò que sigui útil per comprendre alguns dels principals problemes econòmics del nostre temps i per adquirir  una  capacitat de raonament econòmic. Hi ha un conjunt de continguts bàsics com: cost d’oportunitat, competència, monopoli, i també  procediments com:  l’anàlisi del mercat o l’anàlisi de dades econòmiques. Es treballa més l’anàlisi dels problemes econòmics que la teoria, així es treballa una economia més viva, més lligada als problemes reals. Es propicia el debat i contrast d’idees i, per tant, la motivació de l’alumnat d’entre 16 i 18 anys.

El  departament de Matemàtiques-Economia participa des de l’any 2000 en les proves Cangur, és un concurs internacional que es realitza a tot el món.La prova Cangur és una activitat impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières, de la qual és membre la Societat Catalana de Matemàtiques. L’alumnat valora molt positivament aquestes proves.

Un altre repte que ens hem proposat  el departament de Matemàtiques -Economia és l’ensenyament de les Matemàtiques i l’Economia en anglès.Des del darrer curs hem entrat  a formar part del projecte GEP, això vol dir que impartim les Matemàtiques ( optatives de 1r i 2n ESO) i l’Economia  ( Empreneduria de 3rESO ) en anglès. El nostre objectiu és anar ampliant l’oferta de cursos i nivells impartits en anglès.

Álvaro Hernández
Roc Pons
 Desirée Tomas
Toñi Fernández
 Carmen Trulls
 Esperanza Pérez de Albéniz
 Monserrat Vila
 Ana Belén Reyes

Setmana de les matemàtiques

Taller: Construïm poliedres

Xerrada: Criptografia i la màquina Enigma.

Aquest departament no te infraestructura.

No hi ha cap altre contingut

Cap de Departament

Ana Belén Reyes

Edifici: Ed. Pral. Planta 2

Guies Docents

CURS 23/24

Els plans docents són els documents on es reflecteix quins objectius, quina metodologia, els continguts i els criteris d’avaluació de la matèria.

[guies_docents]
[guies_docents]