Serveis

Per poder dur a terme la docència amb la màxima qualitat possible, i sempre d’acord amb les exigències del moment, a l’Institut comptem amb l’equipament tècnic i pedagògic adient per atendre les demandes educatives del nostre alumnat, i donar respostes a les demandes socials.

Disposem de les aules, espais i serveis següents:

 • 15 aules d’ESO
 • 4 aules de Batxillerat
 • 2 aules d’informàtica general del Centre
 • Aules d’informàtica específiques per a cada família professional: Comerç i marquèting i Sanitat
 • Aules–taller de Comerç i Màrqueting
 • Aules tècniques de Sanitat
 • 2 aules de tecnologia
 • Aula d’educació visual i plàstica
 • Aula de música
 • Laboratori de física i química
 • Laboratori de ciències
 • Laboratori d’idiomes
 • Sala d’Actes amb dotació audiovisual
 • Gimnàs i pista poliesportiva
 • Biblioteca
 • Servei d’Orientació Educativa
 • Servei d’AMPA
 • Servei de bar

Plànols del centre

Aquí podeu visualitzar els plànols del centre.

Trobareu detallats tots els edificis i espais de l’Institut.

Imatges del centre