Grau Superior: Gestió de Vendes i Espais Comercials

T’agrada el món del comerç i el màrqueting?

Doncs t’hem preparat un cicle ple d’activitats innovadores que posaran a prova la teva imaginació, creativitat i capacitat per superar reptes.

Amb aquesta formació obtindràs el títol de Tècnic/a Superior en Gestió de Vendes i Espais i seràs capaç de gestionar de forma integral una petit comerç segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos, d'acord amb la normativa vigent.

En el cicle superior de Gestió de Vendes i Espais Comercials podràs aprendre a:

 • Aplicar tècniques de màrqueting convencional i digital.
 • Dissenyar l’interior i exterior del comerç.
 • Comunicar-te i negociar amb clients i proveïdors.
 • Organitzar equips de treball i establiments de forma eficient.
 • Estratègies per incrementar beneficis i reduir costos...i moltes més competències!

Pots concertar una cita formal de tutorització individual mitjançant les següents dades de contacte:

1r GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS (Grup tarda)

Manuel Piñas

Email de contacte: [email protected]

Horari visita: 

Aula: T14            

2n GESTIÓ DE VENDES I ESPAIS COMERCIALS (Grup tarda)

Haydeé Francès

Email de contacte: [email protected]

Horari visita: 

Aula: T15

 

 • Per a informació sobre alumnat nou i preinscripció als cicles formatius escriviu al correu del centre [email protected]

 

Grau: Cicle Formatiu de Grau Superior

Titulació: Tècnic o Tècnica Superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials

Entorn: Econòmic i Empresarial

Família professional: Comerç i Màrqueting

Sistema: LOE

Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics)

Distribució:

a) 1.650 hores lectives + 350 hores pràctiques FCT.

b) 1.030 hores lectives + 970 hores pràctiques DUAL.

Horari:

a) Matí: 08:00 a 14:30 (1r curs)

b) Tarda: 15:00 a 21:30 (2n curs)

Codi: CFPS CMA0

Per a més informació: Accès al currículum

 • Aparadorisme i Disseny d'Espais Comercials (99 hores)
 • Gestió de Productes i Promocions en el Punt de Venda (99 hores)
 • Gestió Econòmica i Financera de l'Empresa (132 hores)
 • Investigació Comercial (132 hores)
 • Logística d'Aprovisionament (99 hores)
 • Logística d'Emmagatzematge (132 hores)
 • Organització d'Equips de Venda (99 hores)
 • Polítiques de Màrqueting (165 hores)
 • Tècniques de Venda i Negociació (99 hores)
 • Anglès (132 hores)
 • Màrqueting Digital (165 hores)
 • Atenció al Client, Consumidor i Usuari (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Projecte de Gestió de Vendes i Espais Comercials (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Sortides professionals

Amb aquest títol podràs treballar com:

 • Cap de vendes
 • Representant comercial
 • Agent comercial
 • Encarregat o encarregada de botiga
 • Encarregat o encarregada de secció d'un comerç
 • Venedor tècnic o venedora tècnica
 • Coordinador o coordinadora de comercials
 • Supervisor o supervisora de telemàrqueting
 • Merchandiser
 • Aparadorista comercial
 • Dissenyador o dissenyadora d'espais comercials
 • Responsable de promocions punt de venda
 • Especialista en implantació d'espais comercials

Sortides acadèmiques

Aquest títol permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Podràs accedir directament a aquest cicle si compleixes algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat, tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista.
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental.
 • Haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP).
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés (per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova).