Ciències Socials i Filosofia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Departament de Ciències Socials imparteix a l’ESO les matèries de Ciències Socials, Cultura i Valors, Religió. A més a més, també comptem amb la coordinació de l'optativa de Servei Comunitari, projecte del qual en som els pioners al municipi i que es ve fent des de fa uns cursos.

A Batxillerat s’imparteixen Història, Història contemporània, Història de l'Art, Geografia, Filosofia, Psicologia i Sociologia.

El nostre Departament participa en múltiples activitats al Centre, com ara sortides i viatges, que estan programades al llarg del curs a diferents indrets. Totes formen part de les diferents àrees curriculars i estan encaminades a afavorir l'aprenentatge i la convivència entre els nostres alumnes.

De les sortides programades que s'organitzen des del Departament, totes elles enmarcades dins el currículum de cada nivell, cal remarcar el viatge a Madrid que es fa a 2n curs de Batxillerat i que està dins la programació anual del Centre.

El Departament té aquest curs les coordinacions de "Escoles de la UNESCO" i "Servei comunitari", així com, una col·laboració amb el GEP.

L'alumnat podrà consultar qualsevol dubte a les hores de classe als professors/es que imparteixen la matèria.

Com a pares i mares també us informem de les diferents hores per fer entrevistes amb els professors/es del nostre Departament. És important concertar cita prèvia amb el professorat corresponent.

Maky Caballero: Dilluns 10:00 a 11:00

Paco Coronado: Dimecres 10:00 a 11:00

Cristina Fernández: Dimecres 11:30 a 12:30

Mª Carmen Lorente: Dimecres 12:30 a 13:30

Azucena Povill: Dijous 9:00 a 10:00

Carmnina Rodríguez: Dimecres 10:00 a 11:00

Desitgem que tingueu un bon curs 2019-2020 !!

Azucena Povill Espinós
M. Carmen Lorente Álvarez
Carmina Rodriguez Lara
Cristina Fernández
Paco Coronado Grimaldos
M. Carmen Caballero

Projectes coordinats des del Departament i altres col·laboracions

Xarxa d'Escoles Associades de la UNESCO

El nostre institut pertany a la Xarxa d’Escoles Associades de la UNESCO a Catalunya. Actualment participen en aquest pla més de vuit mil cinc-cents centres d’ensenyament de tot el món i de tots els nivells d’educació (infantil, primària, secundària, universitària), amb l’objectiu de fomentar la cooperació i la pau internacionals a través de l’educació escolar.

En el nostre Projecte Educatiu s’inclouen com a eixos transversals la pau,  la difusió i el respecte dels drets humans i de les diferents cultures, així com  la conscienciació dels problemes mediambientals i el desenvolupament sostenible, amb la finalitat  de sensibilitzar els nostres alumnes i ajudar-los a créixer com a ciutadans solidaris i responsables.

Aquest curs 2018-2019, en el marc de la campanya pel desenvolupament sostenible,  durant la setmana de la UNESCO s'han realitzat un seguit d'activitats enfocades a la conscienciació de l'alumnat en aquesta matèria. 

 

Servei Comunitari

El marc educatiu actual entèn l’educació com una eina de millora social que ha de ser capaç de formar éssers complerts, amb una dimensió tant intel·lectual com humana i moral. En aquest sentit, cal avançar en aquelles competències que recullen els valors i habilitats cíviques i tenir present la necessitat de formar ciutadans i ciutadanes qualificats, però també reflexius i capaços d’analitzar l’entorn en què viuen i de comprometre’s en la seva millora.

 

Partint d’aquesta premisa, i d’acord amb l’article 79.1 e) de la Llei d’educació, el Departament d’Educació posa en marxa el Servei comunitari per a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO, amb la finalitat de garantir que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.  

 

Al nostre centre, pioner a Sant Joan Despí en aquest projecte, entenem aquesta necessitat de dur a terme polítiques orientades al foment d’una ciutadania activa i compromesa, a l’impuls de la participació i la implicació dels joves en allò col·lectiu i/o comunitari, i a la generació i el desenvolupament de propostes i dinàmiques adreçades al progrés social.

És per això que implementem aquest projecte de manera generalitzada durant el primer any del segon cicle d’ESO i el fem extensiu a totes les institucions i entitats del nostre municipi que s’avinguin a participar. En aquest curs 2019-2020, comptem amb la col·laboració del CEIP Pau Casals, l’Escola Sant Francesc d’Assís, el CEIP Joan Perich, el Centre Formació Adults Arquitecte Jujol, la Residència Sophos, l’Esplai El Nus, el Club d’Esplai El Tricicle, Solidança, la Creu Roja i la Biblioteca Martí i Pol.

 

Col·laboració amb el GEP (Grup d'Experimentació per al Plurilingüisme)

El Departament de Socials i Filosofia realitza accions de col·laboració amb el Grup d’experimentació per al plurilingüisme amb la introducció d’una sèrie d’activitats formatives en l’àmbit de les Ciències Socials del primer cicle d’ESO.

Amb l’objectiu de promoure una educació plurilingüe i transversal, s’abordaran determinats aspectes del currículum de l’àrea mitjançant l’ús de l’anglès. Per aquest fi, s’utilitzaran textos amb diferents formats, suports audiovisuals i activitats basades en la metodologia AICLE.