Llengua i Literatura Catalanes

Departament didàctic

L’estudi de la llengua i literatura catalanes és una part importantíssima de la cultura del nostre país per al desenvolupament de la comunicació humana. Atès el paper primordial que tenen la comunicació oral i escrita en la nostra societat, la fita que cal aconseguir amb aquesta educació en la llengua i la literatura és dotar l’alumnat de prou eines per créixer, tant en els aspectes intel•lectuals com en els aspectes afectius i socials de la persona Cal formar parlants plurilingües i interculturals. L’assoliment de la competència plena en català, la llengua pròpia de Catalunya, juntament amb el mateix nivell d’assoliment en castellà, la llengua de l’Estat, proporcionarà a l’alumnat la competència que li cal per tenir les mateixes oportunitats a l’hora d’afrontar els reptes de la vida professional.

Els components del departament de llengua i literatura catalanes són:

 

GEORGINA MARTÍNEZ VAL, coordinadora pedagògica i professora de 4t d’ESO, de 2n de batxillerat i de la matèria optativa d'arts escèniques.

XAVIER BELENGUER BERMEJO, coordinador i professor de 3r d'ESO.

ANNA VILLAR COLELL, tutora i professora de 2n d'ESO i professora de "Literatura catalana" de batxillerat .

JAUME VIDAL RIERA, professor i tutor de l'aula d'acollida.

MONTSERRAT CANO SÁNCHEZ, tutora i professora de 1r d'ESO, professora de l'ATD de 3r i 4t d'ESO.

MONTSERRAT CASALS CROSAS, cap de departament, professora de 4t d'ESO, de 1r de batxillerat i de la matèria optativa "M'agrada llegir".

El departament de Psicopedagogia es fa càrrec dels grups d'ATD de 1r i 2n d'ESO.

 

Montserrat Cano Sánchez
Xavier Belenguer Bermejo
Montserrat Casals
Georgina Martínez

El Departament disposa de diversos llibres de text i de lectura  de tots els nivells educatius, així com pel•lícules i materials addicionals per a ús de totes les classes.

D’altra banda, els professors del departament han posat en marxa una sèrie d’elements informàtics de suport a les matèries departamentals.
Recursos de literatura catalana per a batxillerat

PLANS DOCENTS LLENGUA I LITERATURA CATALANES - CURS 2019-20

BATXILLERAT