Secretaria

La Secretaria de l'Institut desenvolupa la tasca administrativa i econòmica i custodia tota la documentació oficial.

Us podeu dirigir a secretaria sempre que tingueu qualsevol dubte administratiu.

La part administrativa és dirigida per la professora Sònia Vives.

La part econòmica és dirigida pel professor Enrique Muñoz

La part tècnica la desenvolupen les administratives següent: Sra. Carme Badell i Sra. Mónica García

 

HorarisHorari d'atenció al públic

 

HORARI D'ESTIU

Del 17 de juny al 10 de setembre de 2019

Matins: de dilluns a divendres de 9:00h a 13:00h

TARDES TANCAT

 

HORARI D'HIVERN

Del 12 de setembre de 2019 fins al 16 de juny de 2021

Matins: de 9.00h a 13.00h (de dilluns a divendres)

Tardes: de 16.00h a 18.30h (dimarts i dimecres)

 

 

 

Els horaris dels tutors/es de cada etapa educativa els trobareu a les seccions corresponets del web.

PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ PER EL CURS 2019 / 2020

Educació Secundària Obligatòria

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:
  • Del 29 de març al 9 d'abril per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

Ensenyaments Postobligatoris

Els terminis de presentació de sol·licituds previstos són els següents:

ATENCIÓ: El proper curs no oferirem la possibilitat de cursar el CAS.

+ informació (Departamet d'Ensenyament)

Documents per omplir, imprimir i presentar a la secretaria del centre

SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIONS. CURS 2019 / 2020 

Application pdf Llistat de documents que cal adjuntar

Application pdf Batxillerat (BTX) en centres educatius sufragats amb fons públics (del 14 al 21 de maig de 2019ENGUANY AQUESTA PREINSCRIPCIÓ ÚNICAMENT ES FARÀ DE FORMA TELEMÀTICA

- Sol·licitud electrònica

Application pdf Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) en centres educatius sufragats amb fons públics (DUAL - pregunteu abans d'omplir aquest full)

- Sol·licitud electrònica

Application pdf Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) en centres educatius sufragats amb fons públics (del 29 de maig al 5 de juny de 2019). ENGUANY AQUESTA PREINSCRIPCIÓ ÚNICAMENT ES FARÀ DE FORMA TELEMÀTICA

- Sol·licitud electrònica

+ informació (Departamet d'Ensenyament)

+ informació (IDCAT)

 

PERÍODE DE MATRICULACIÓ PEL CURS 2019 / 2020

Els terminis previstos de presentació de sol·licituds són:

Eduació secundària obligatòria (ESO)

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a segon cicle d'educació infantil, educació primària i primer curs d'ESO: del 20 al 26 de juny de 2019
  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a 2n, 3r i 4t d'ESO: del 27 de juny al 3 de juliol de 2019

La llista d'alumnes matriculats al centre procedents del procés de preinscripció i admissió es publica l'1 d'octubre de 2019.

Batxillerat

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 9 al 15 de juliol de 2019, ambdós inclosos
  • Termini perquè els alumnes pendents de l'avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 9 al 15 de juliol de 2019
  • Alumnes de batxillerat pendents de l'avaluació de setembre: del 6 al 10 de setembre de 2019

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

  • Alumnes preinscrits amb plaça assignada (matrícula ordinària): del 9 al 15 de juliol de 2019
  • Ampliació de sol·licituds (2a fase d'admissió): 3 i 4 de setembre de 2019
  • Llista d'admesos (2a fase d'admissió): 6 de setembre de 2019
  • Període de matrícula (2a fase d'admissió): 9 i 10 de setembre de 2019

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 18 al 23 de juliol de 2019

 

Avís: Tots els impresos de sol·licitud de matrícula els podeu descarregar en aquest apartat del web, dins la pestanya "Impresos matrícula".

Documents per omplir, imprimir i presentar a la secretaria del centre

Application pdf Consulteu els import de la matrícula de CFGS (taxes)

Eduació secundària obligatòria (ESO)

 

Batxillerat

 

Cicles formatius de grau mitjà (CFGM)

 

Cicles formatius de grau superior (CFGS)

Application pdf 1r ESO   Application pdf 1r BTX   Application pdf CFGM Activitats comercials   Application pdf CFGS Comerç internacional
Application pdf 2n ESO   Application pdf 2n BTX   Application pdf CFGM Cures auxiliars d'infermeria   Application pdf CFGS Gestió de vendes i espais comercial
Application pdf 3r ESO       Application pdf CFGM Emergències sanitàries    
Application pdf 4t ESO            

 

Documents per omplir, imprimir i presentar a la secretaria del centre

Application pdf Sol·licitud general (sol·licitud de qualsevol document acadèmic)

Application pdf Reclamació (reclamació per escrit a la Direcció del centre)

PERSONAL D'ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

Mónica García Auxiliar administrativa mgarc698@xtec.cat
Carme Badell Amat Auxiliar administrativa mbadell2@xtec.cat
Joaquim Expósito Conserge matí  
Joan Valls Coma Conserge matí jvalls18@xtec.cat
Rudi González Conserge tarda rgonz4@xtec.cat

fotocopiadora

A consergeria hi ha un servei de fotocòpies a càrrec dels conserges del centre: 

Sr. Joaquim Expósito

Sr. Joan Valls

Sra. Rudi González

 

L'horari del servei és a la porta de la consergeria.