Aquests estudis capaciten per dur a terme tasques auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com organitzar els procediments administratius d’aquesta activitat. Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

En el PFI vendes, oficina i atenció al públic podràs aprendre a:

 • Atendre al client i comunicar-te · Col·locar elements d’animació en punts de venda seguint criteris comercials.
 • Realitzar tasques d’emmagatzemament i arxiu d’informació.
 • Rebre mercaderies i realitzar recomptes.

Continguts

Mòduls de formació professional (entre 615 i 665 hores)

 • Tècniques Bàsiques de Comercialització.
 • Atenció al Client.
 • Preparació de Comandes i Venda de Productes.
 • Ofimàtica i Tècniques Administratives Bàsiques.
 • Projecte Integrat
 • Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals .
 • Formació Pràctica en Empreses (mínim 180 hores).

Mòduls de formació general (entre 295 i 345 hores).

 • Estratègies i Eines de Comunicació.
 • Entorn Social i Territorial.
 • Estratègies i Eines Matemàtiques.
 • Incorporació al Món Professional.

Tutoria, seguiment i orientació personalitzada (40 hores)

Inclouen: Qualificació professional completa: COM412_1: Activitats auxiliars de comerç

Accés

Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

Continuïtat / Accés món laboral

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta el següent:

 • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
 • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.
 • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys. La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) permet accedir al món laboral com a:

– Auxiliar de dependent de comerç auxiliar d’animació del punt de venda.

– Auxiliar de venda.

– Auxiliar de promoció de vendes.

– Reposador o reposadora.

– Preparador o preparadora de comandes.

– Auxiliar de recepció i expedició.

– Auxiliar d’informació en establiments comercials.

– Repartidor o repartidora de proximitat

Obtenció del certificat de professionalitat COMT0211 Activitats auxiliars de comerç, que emet l’Administració laboral.