Benvolguts/des,

Us informem que en la web del Consell Comarcal del Baix Llobregat està disponible  la informació relativa a la convocatòria de menjador escolar 2024-2025. Els ajuts s’adrecen al segon cicle d’educació infantil, primària i secundària (centres que tinguin servei de menjador escolar).

Recordeu que la sol·licitud és telemàtica. L’enllaç per tramitar la sol·licitud és: Sol·licitud d’ajut de menjador escolar 2024-2025

Es podran presentar les sol·licituds des del 15 de maig al 29 de maig de 2024.  Per facilitar la tramitació de sol·licituds es podrà renovar la sol·licitud o introduir de noves. Pel que fa a la documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud (DNI, NIE, conveni de separació, volant  de convivència col·lectiu…) no caldrà tornar a presentar si es va presentar correctament en la convocatòria anterior i no ha variat. En la resta de casos serà necessari adjuntar la documentació al tràmit de sol·licitud. En la pàgina web del Consell estarà disponible la llista de telèfons d’informació telefònica.

S’adjunta el model de sol·licitud en paper exclusivament per les famílies que no tinguin cap eina informàtica. L’hauran de retornar emplenat al centre escolar a SECRETARIA abans del 29 de maig.

Salutacions