Formació en Centres de Treball FCT (CCFF Comerç i Màrqueting i CCFF Sanitat)

Les pràctiques en empresa o Formació en Centres de Treball, comunment conegudes com FCT, és la formació que realitzen els/les alumnes dels cicles formatius en empreses i centres de treball.

La FCT està considerada al currículum del cicles formatius com un mòdul formatiu més, i com a tal, aquest Mòdul ha de ser aprovat obligatòriament per els/les alumes per a l’obtenció del títol.

S’instrumenten formalment a travès d’un conveni de col·laboració que subscriuen l’institut i l'empresa. El desenvolupament de les pràctiques estarà tutoritzat per l’institut i el centre de treball.

Pots ampliar més informació de les pràctiques FCT consultant la normativa vigent.

Pràctiques en empreses cicles formatius de Comerç i Màrqueting:

  

Pràctiques en empreses cicles formatius de Sanitat:

 

Pots concertar una cita formal amb el coordinador mitjançant les següents dades de contacte:

COORDINADOR DE PRÀCTIQUES FCT

Jose Escrivà

Email de contacte: [email protected]

Horari visita: dimecres 9:00 – 10:00 h

Aula: departament de comerç

 

 • Conèixer el món laboral i de l'empresa, pot ser per primera vegada.
 • Completar la seva formació professional, per tal de capacitar-se per a la seva incorporació al treball.
 • L'apropament a la cultura d'empresa i dinàmica del mòn laboral.
 • L'experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació.
 • Un gran nombre empreses acaben contractant als estudiants als que han estat formant al seu centre de treball.
 • Col·laboració professional amb l’empresa per part d’estudiants ben preparats a nivell acadèmic.
 • És una formació no retribuida, és a dir, l’empresa no te l’obligació de pagar cap tipus de salari ni despesa adicional, per tant pot formar persones que poden ser en el futur, incorporats com a empleats de fet, que començaran a produir des d’el primer dia, sense cap cost de formació previ.
 • La captació de futurs operaris especialitzats I amb coneiximent de l’empresa.

El nostre centre disposa d’una base de dades d’empreses col·laboradores on els alumnes poden desenvolupar l’FCT (a consultar amb el coordinador de pràctiques).

L’alumne també pot proposar al centre la realització de l’FCT a qualsevol empresa sempre que:

 • L’empresa pugui ser homologada amb els estudis del Cicle Formatiu que s’està cursant.
 • L’alumne proporcioni al Centre el contacte de l’empresa desitjada i que aquesta manifesti la seva voluntat de colaborar dintre del marc de la normativa de l’FCT.

La durada de la formació pràctica en centres de treball serà la que estableixi el disseny curricular de cada cicle formatiu i depen de la normativa vigent en cada curs escolar. L’horari de realització ha de ser compatible amb les classes presencials al centre.

Als cicles formatius oferts dins la família de Comerç i Màrqueting del nostre centre, actualment, la durada és de 350 hores. (uns 4 mesos i mig aproximadament si es fa al ritme recomanat que és de 20 hores setmanals).

Als cicles formatius dins de la família de Sanitat del nostre centre, actualment, la durada és de 383 hores en el cas de TES I 410 en el cas de CAI.

 • Qbid és una aplicació informàtica, que fa servir l’ institut, l’alumne i l’empresa, i en aquest programa, queda registrat les hores de feina fetes al centre de treball, les taques desenvolupades per l’alumne cada dia, i la valoració de l’empresa de l’actitud, assimilació de les tasques desenvolupades i la valoració de l’aprenentatge per part de l’alumne.
 • A la empresa, al centre de treball,  hi haurà un tutor de les pràctiques, que serà la persona que s’encarregarà de la formació al centre del treball, i farà la valoració final de l’alumne.

Pots connectar-te al Qbid des de l’enllaç Banc Integrat de Dades que trobaràs en la web de l’Institut.