FP Dual (CCFF Comerç i Màrqueting)

En el nostre centre disposen de la Formació Professional DUAL per als cicles formatius de la família de Comerç i Màrqueting. L’FP DUAL,  és una modalitat d’ensenyament en alternança amb el propi institut i els centres de treball durant un curs escolar.

L’alumne/a haurà de compaginar la formació al centre educatiu i a una empresa del sector en què s’està formant. Això l’ajuda a desenvolupar el potencial professional, aprendre en situacions reals de treball, adquirir experiència professional i millorar la seva capacitat per   trobar feina.

La relació entre l’empresa i l’alumne/a-aprenent s’articula mitjançant un contracte laboral o un acord formatiu. L’alumne/a estarà donat d’alta a la   Seguretat Social i tindrà, per tant, vida laboral. El desenvolupament de les pràctiques estarà tutoritzat per l’institut i el centre de treball. Pots     ampliar més informació de les pràctiques DUAL consultant la pàgina oficial.

Pràctiques en empreses cicles formatius de Comerç i Màrqueting:

Pots concertar una cita formal amb el coordinador mitjançant les següents dades de contacte:

COORDINADOR DE PRÀCTIQUES DUAL

Pedro Martín

Email de contacte: [email protected]

Horari visita: dijous 17:00 a 18:00 h

Aula: departament de comerç

 

L’alumne ha de fer un horari que sigui compatible amb la formació al centre. La gran diferència amb les FCT, és que en el cas de la formació DUAL,  l’alumne està donat d’alta en la Seguretat Social, i pel seu treball, cobra una  remuneració. Aquesta remuneració, no pot ser inferior al Salari Mínim Interprofessional. Evidentment, el salari estarà en funció de les hores que realitzi a l’empresa. Es a dir, si fa 4 hores de DUAL, la seva remuneració anirà en funció de les 4 hores.

Els requisits mínims per fer pràctiques DUAL són, haver aprovat un mínim del 70% dels crèdits del Mòdul, i haver aprovat el Mòdul Professional de FOL (Formació i Orientació Laboral), que s’imparteix al primer curs del cicle formatiu.

La empresa et dona d’alta a la Seguretat Social com a un treballador més, ja que tens un conveni de treball. Si no has treballat mai, has de demanar el teu número d’afiliació una de les oficines del Institut Nacional de Seguretat Social.

Hi ha un gran número d’empreses a on es pot fer la formació DUAL. Les més importants són NESTLÉ, UNILEVER, MEDIA MARKT, ENVIALIA, etc.

El nostre centre disposa d’una base de dades d’empreses col·laboradores on els alumnes poden desenvolupar les pràctiques DUAL (a consultar amb el coordinador de pràctiques).

Nostre centre, i dins del cicle de Comerç i Màrqueting, les pràctiques es realitzen a la empresa, amb un total de 970 hores. Es realitzen al segon curs del cicle, i això implica tot un curs acadèmic. Començant al mes de juny, al acabar el 1r curs, i fins el mes de maig de l’any següent, al finalitzar el 2n i últim curs.

Això implicarà que no s’han de cursar alguns mòduls, o els mòduls són de menys hores a l’ institut,  ja que la formació a les empreses complementen les hores que no es rep la formació al centre.

S’ha de tenir en compte, que les pràctiques no es poden abandonar. En cas de que això passés, l’alumne haurà de fer la Formació al Centre de Treball (FCT), obligatòria al cicle, i en una empresa proposada pel propi alumne.

  • Qbid és una aplicació informàtica, que fa servir l’ institut, l’alumne i l’empresa, i en aquest programa, queda registrat les hores de feina fetes al centre de treball, les taques desenvolupades per l’alumne cada dia, i la valoració de l’empresa de l’actitud, assimilació de les tasques desenvolupades i la valoració de l’aprenentatge per part de l’alumne.
  • A la empresa, al centre de treball,  hi haurà un tutor de les pràctiques, que serà la persona que s’encarregarà de la formació al centre del treball, i farà la valoració final de l’alumne.
  • Pots connectar-te al Qbid des de l’enllaç Banc Integrat de Dades que trobaràs en la web de l’Institut.