Grau Mitjà: Emergències Sanitàries

T'agrada ajudar i tenir cura de les persones? Vols formar part d’un equip que intervé durant una emergència?

Si és així, aquest cicle formatiu et prepararà perquè puguis participar com a sanitari en situacions d’emergència.

Amb aquesta formació obtindràs el títol de Tècnic/a en Emergències Sanitàries i seràs capaç de traslladar pacients, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme teleassistència sanitària i col·laborar en l’organització i el desenvolupament de plans d’emergència, dispositius de riscos previsibles i de la logística sanitària davant d’una emergència individual o col·lectiva.

En el cicle de grau mitjà d’Emergències Sanitàries podràs aprendre a:

 • Aplicar tècniques d’atenció sanitària per a situacions d’emergència.
 • Realitzar tècniques de Suport Vital Bàsic en pacients 
 • Col·laborar en les tècniques de Suport Vital Avançat.
 • Evacuar els accidentats de manera segura.
 • Traslladar els pacients al centre sanitari de manera adequada.
 • Controlar i tenir cura del material sanitari.
 • Aplicar tècniques de suport psicològic en una emergència.
 • Col·laborar en l’organització de la logística sanitària i dels plans de riscos previsibles.
 • Dur a terme activitats de teleoperacions i teleassistència...
 • i moltes més competències!

 

1r EMERGÈNCIES SANITÀRIES (Grup matí)

Pilar Santolaria

Email de contacte: [email protected] 

Horari visita:  A convenir

Aula: T7 i T8

1r EMERGÈNCIES SANITÀRIES (Grup tarda)

Aina Saura (T1) i Gemma Gou (T2)

Email de contacte (T1) [email protected] 

Email de contacte (T2) [email protected] 

Horari visita:  A convenir

Aula: T7 i T8

2r EMERGÈNCIES SANITÀRIES (Grup matí)

Rosa González

Email de contacte: [email protected]

Horari visita: A convenir

Aula: T5 i T6

2r EMERGÈNCIES SANITÀRIES (Grup tarda)

Jordi Hernández

Email de contacte: [email protected] 

Horari visita: A convenir

Aula: T5 i T6

 

 • Per a informació sobre alumnat nou i preinscripció als cicles formatius escriviu al correu del centre [email protected]

 

Grau: Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Titulació: Tècnic/a en Emergències Sanitàries

Entorn: Sanitat

Família professional: Sanitat

Sistema: LOE

Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics)

Distribució:

1.617 hores lectives + 383 hores pràctiques FCT.

Horari:

a) Matí: 08:00 a 14:30 (1r i 2n curs)

b) Tarda: 15:00 a 21:30 (1r curs)

Codi: CFPM SA30

Per a més informació:

Accès al currículum

 • Manteniment mecànic preventiu del vehicle (66 hores)
 • Logística sanitària en emergències (99 hores)
 • Dotació sanitària en emergències (132 hores)
 • Atenció sanitària inicial en situacions d'emergència (132 hores)
 • Atenció sanitària especial en situacions d'emergència (330 hores)
 • Evacuació i trasllat de pacients (198 hores)
 • Suport psicològic en situacions d'emergència (66 hores)
 • Plans d'emergència i dispositius de riscos previsibles (66 hores)
 • Teleemergències (66 hores)
 • Anatomofisiologia i patologia bàsiques (132 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Anglès tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en centres de treball (383 hores)

Sortides professionals

Amb aquest títol podràs treballar com:

 • Tècnic o tècnica en transport sanitari: transport programat i transport urgent.
 • Tècnic o tècnica en emergències sanitàries: plans d’emergència i dispositius de riscos previsibles.
 • Operador/a de teleassistència.
 • Operador/a de centres de coordinació d’urgències i emergències.

Els tècnics i tècniques en Emergències Sanitàries poder treballar en:

 • Empreses de transport sanitari: transport programat i urgent.
 • Centres coordinadors d’urgències i emergències.
 • Empreses de teleassistència i teleemergència
 • Organitzacions encarregades de dispositius de risc previsibles.
 • Centres de logística sanitària, entre d’altres.

Sortides acadèmiques

Amb aquest títol podràs accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Podràs accedir directament a aquest cicle si compleixes algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar, haver superat el segon curs del batxillerat unificat I polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics, haver superat la prova d'accés a la universitat per a més
 • grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés (per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova).