Tutories ESO

Hi ha almenys, un/a tutor/a per grup.

Les  funcions bàsiques de la tutoria són: 

 • Mantenir la relació acadèmica amb els pares o tutors legals dels alumnes durant el curs i implicar-los en activitats de suport a l'aprenentatge i orientació dels seus fills.
 • Vetllar pel bon funcionament del grup, tant des del punt de vista acadèmic com de convivència i de  respecte a l'entorn personal i material de l'institut.
 • Fer d'intermediari entre el grup i la resta de sectors del centre: professorat, equip docent, etc.
 • Atendre de forma individualitzada l'alumnat i les seves famílies en les qüestions que puguin sorgir al llarg del curs.
 • Vetllar pel bon funcionament i control d'assistència de l'alumnat del seu grup i fer-ne les comunicacions oportunes.
 • Presidir les reunions del professorat del grup i en particular les sessions d'avaluació.
 • Realitzar el crèdit de tutoria amb el grup, que consta d'una hora setmanal al llarg del curs i que té la seva avaluació corresponent.
 • Orientar l'alumnat en els vessants personals, acadèmics i professionals.

Cada tutor/a té una hora de visita que consta al tauler d'anuncis i al butlletí de notes. En tot cas, cal concertar la visita amb antelació.

ESO 1A

Susana Báez
Aula: 2-3
Planta: 2
Horari visita:

ESO 1B

Pau Martínez Bernadàs
Aula: 2-6
Planta: 2
Horari visita:

ESO 1D

Cristina Oliver
Aula: 2-8
Planta: 2
Horari visita:
 • Dijous; 9-10:30h

ESO 2A

Anna Villar
Aula: 1-3
Planta: 1
Horari visita:
 • Dimecres; 9-10h

ESO 2B

ESO 2C

M. Carmen Caballero
Aula: 1-7
Planta: 1
Horari visita:
 • Dilluns; 10-11h

ESO 2D

Fernando Mateu
Aula: 1-8
Planta: 1
Horari visita:
 • Dilluns; 10-11h

ESO 3A

Oscar Simón Bueno
Aula: 0. 6.
Planta: 0
Horari visita:
 • Dimarts; 11:30-13:30h

ESO 3B

ESO 3C

Azucena Povill Espinós
Aula: 1-2
Planta: 1
Horari visita:
 • Dijous; 9h-10h

ESO 3D

Carles Piquer
Aula: 2-1
Planta: 2
Horari visita:
 • Dilluns; 10-11h
 • Dijous; 10-11h

ESO 3E

ESO 4A

Ana Belén Reyes
Aula: T-13
Planta: 0
Horari visita:
 • Dilluns; 10h a 11h
 • Dimarts; 11:30-12:30h
 • Dimecres; 10-11h

ESO 4B

Helena Reig Ahicart
Aula: T-14
Planta: 0
Horari visita:
 • Dilluns; 13:30-14:30h
 • Dimarts; 12:30-13:30h
 • Dimecres; 11:30-12:30h
 • Divendres; 9:00-10:00h

ESO 4C

Carmen Trulls Medina
Aula: T-15
Planta: 0
Horari visita:
 • Divendres; 11:30-12:30h

ESO 4D