• Les pràctiques en empresa o Formació en Centres de Treball, comunment conegudes com FCT, és la formació que realitzen els/les alumnes dels cicles formatius en empreses i centres de treball.

  La FCT està considerada al currículum del cicles formatius com un mòdul formatiu més, i com a tal, aquest Mòdul ha de ser aprovat obligatòriament per els/les alumes per a l’obtenció del títol.

  S’instrumenten formalment a travès d’un conveni de col·laboració que subscriuen l’institut i l’empresa. El desenvolupament de les pràctiques estarà tutoritzat per l’institut i el centre de treball.

  Pots ampliar més informació de les pràctiques FCT consultant la normativa vigent.

  Pràctiques en empreses cicles formatius de Comerç i Màrqueting:

  Pràctiques en empreses cicles formatius de Sanitat:

  Pots concertar una cita formal amb el coordinador mitjançant les següents dades de contacte:

  COORDINADOR DE PRÀCTIQUES FCT

  Jose Escrivà

  Email de contacte: [email protected]

  Horari visita: dimecres 9:00 – 10:00 h

  Aula: departament de comerç

 • Pràctiques en empreses cicles formatius de Comerç i Màrqueting:

    

 • Pràctiques en empreses cicles formatius de Sanitat: