TUTORITZACIÓ DE L’ALUMNAT

El nostre centre es caracteritza per un professorat altament qualificat i implicat amb l’alumnat que ofereix tant als estudiants com a les famílies un tracte proper i personalitzat.

Per això tenim a la teva disposició els tutors de grup amb l’objectiu de:

  • Atendre de forma individualitzada l’alumnat i les seves famílies en les qüestions que puguin sorgir al llarg del curs.
  • Orientar l’alumnat en els vessants personals, acadèmics i professionals.
  • Vetllar pel bon funcionament del grup, tant des del punt de vista acadèmic com de convivència i de respecte a l’entorn personal i material de l’institut.

 

ORIENTACIÓ LABORAL

Amb el recolzament dels ensenyaments del mòdul Formació i Orientació Laboral es pretén afavorir el teu procés d’accés al món del treball i portar-te de la mà, pel camí que triïs, cap a la continuació dels teus estudis (altres cicles de grau mitjà o superior, accés a la Universitat, etc.) o cap a una nova experiència laboral.

Alguns dels objectius de la orientació laboral són els següents:

  • Informar i orientar en els itineraris formatius i professionals.
  • Donar a conèixer estratègies per incorporar-se al món laboral.
  • Donar a conèixer conceptes bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals d’acord amb les normes vigents.
  • Introducció al món de l’emprenedoria.