“Preventing early school leaving: the importance of cooperation and communication” al blog d’ Erasmus Learning Academy (ELA) centre formador internacional de professorat. Aquest article reivindica la importància de la comunicació, diàleg i col·laboració de tota la comunitat educativa per tal de prevenir l’abandonament escolar prematur. La lectura de l’article ens permet conèixer millor el contingut de la formació recentment cursada per la nostra companya Judith Fusté subvencionat amb els fons Erasmus +