Matemàtiques i Economia

Departament didàctic

Les matemàtiques són un instrument, un llenguatge que ens fa entendre i descriu els fenòmens que ens envolten. Les matemàtiques ens calen per la nostra vida quotidiana, per sistematitzar la informació, per relacionar , per construir models que descriguin una determinada realitat.
Al llarg de l’ESO i el Batxillerat l’alumnat anirà assolint les competències necessàries per entendre el món que ens envolta des del punt de vista matemàtic.
La matèria d’Economia, cal ressaltar tot allò que sigui útil per comprendre alguns dels principals problemes econòmics del nostre temps i per adquirir una certa capacitat de raonament econòmic. Aquest conjunt de continguts bàsics com: cost d’oportunitat, competència, monopoli, i  procediments com:  l’anàlisi del mercat o l’anàlisi de dades econòmiques. Es treballa més l’anàlisi dels problemes econòmics que la teoria, així es treballa una economia més viva, més lligada als problemes reals. Es propicia el debat i contrast d’idees i, per tant, la motivació de l’alumnat d’entre 16 i 18 anys.

Carmen Trulls Medina
Marçal Ricomà Galofré
Esperanza Pérez de Albéniz García
Maria Gisbert
Ana Belén Reyes

CURS 2018/2019

2n ESO: PROVES TRIMESTRALS CURS 17/18

Aquests exàmens són els que s'han fet al llarg del curs.Us serviràn per a preparar les recuperacions i els finals.

Anims i a treballar que ja queda poc!

PLANS DOCENTS BATXILLERAT CURS 17/18

EN ELS SEGÜENTS DOCUMENTS TROBAREU INFORMACIÓ SOBRE PROFESSORAT, CONTINGUTS I CRITERIS D'AVALUACIÓ QUE REGIRAN DURANT AQUEST CURS.

CURS 17/18

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 4t ESO

El 14 i 15 de febrer es durà a terme les proves de Competències Bàsiques d'enguany.Teniu els següents models de proves d'altres cursos per tal que practiqueu en la resolució i més endavant ho corregirem a la classe.

Competències Bàsiques 4t

Aquesta prova es farà al febrer de 2016 i l'haurà de passar tot l'alumnat de 4t ESO de Catalunya.

Aquest model és el del curs passat. Caldrà resoldre els diferents exercicis que es proposen i presentar la feina el dilluns 11 de gener

PLANS DOCENTS MATEMÀTIQUES ECONOMIA CURS 15 16

Els plans docents mostren  entre d'altres qüestions,els objectius, continguts i el què és més important per a l'alumnat, els criteris d'avaluació de la matèria. El primer dia de curs tot el professorat comenta i dóna totes les explicacions que convinguin per tal que l'alumnat sàpiga com serà avaluat.

3R ESO: PROVES DIAGNÒSTIQUES

Aquestes proves s'han passat a l'alumnat de 3r ESO de cursos anteriors. Cal que llegiu els enunciats amb calma i resoleu les situacions matemàtiques que es proposen. A classe ja farem la correcció conjunta

DEURES ESTIU MATEMÀTIQUES 2n ESO

Aquest document és un recull d'exercicis de 2n ESO. L'haurà de fer TOT l'alumnat i presentar-ho al professor de 3r ESO a l'inici de curs. Es farà la correcció durant les primeres setmanes del curs 14/15 i es passarà un exàmen d'aquests continguts que constituirà la prova inicial.

Cap de departament

Maria Gisbert
Edifici: Ed. Pral. Planta 2