Grau Mitjà: Cures Auxiliars d’Infermeria

T’agrada ajudar i tenir cura de les persones? T’atrau treballar en un hospital i el món sanitari?

Si és així, aquest cicle formatiu és la millor manera de començar la teva carrera professional sanitària!

Amb aquesta formació obtindràs el títol de Tècnic/a en Curses Auxiliars d’Infermeria i seràs capaç de fer cures auxiliars d'infermeria, controlar les condicions sanitàries de l'entorn i del material o l'instrumental sanitari i portar a terme tasques relacionades amb l'instrumental d'equips de salut bucodental.

En el Cicle Formatiu de Cures Auxiliars d’Infermeria aprendràs a:

 • Aplicar cures auxiliars d’infermeria al pacient.
 • Prendre els signes vitals als pacients.
 • Realitzar tècniques de primers auxilis.
 • Mobilitzar els pacients de manera segura.
 • Vetllar per les condicions sanitàries de l’entorn del pacient.
 • Tenir cura del material i l’instrumental sanitari.
 • Col·laborar en el recolzament psicològic del pacient.
 • Realitzar tasques d’instrumentació en equips de salut bucodental.
 • Preparar els materials i processar la informació sanitària i no sanitària... i moltes més competències!

 

1r CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (Grup matí)

M. Maria José Cerdà

Email de contacte: [email protected]

Horari visita:  A convenir

Aula: T9 i T10

1r CURES AUXILIARS D'INFERMERIA (Grup tarda)

Maite Gil

Email de contacte: [email protected]

Horari visita:  A convenir

Aula: T9 i T10

 

 • Per a informació sobre alumnat nou i preinscripció als cicles formatius escriviu al correu del centre [email protected]

 

Grau: Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Titulació: Tècnic/a en Cures Auxiliars d’Infermeria

Entorn: Sanitat

Família professional: Sanitat

Sistema: LOE

Durada: 1400 hores (1 curs acadèmic)

Distribució: 990 hores lectives + 410 hores (pràctiques FCT).

Horari:

a) Matí: 08.10 a 13.35h (1r curs)

b) Tarda: 15.00 a 20.30h (1r curs)

Codi: CFPM 1601

Per a més informació:

Accès al currículum

 • Operacions administratives i documentació sanitària (66 hores)
 • L'ésser humà davant la malaltia (66 hores)
 • Benestar del pacient: necessitats d'higiene, repòs i moviment (66 hores)
 • Cures bàsiques d’infermeria aplicades a les necessitats de l'ésser humà (264 hores)
 • Primers auxilis (33 hores)
 • Higiene del medi hospitalari i neteja de material (99 hores)
 • Recolzament psicològic del pacient/client (66 hores)
 • Educació per a la salut (33 hores)
 • Tècniques d'ajuda odontològica/estomatològica (99 hores)
 • Relacions en l'equip de treball (66 hores)
 • Formació i orientació laboral (66 hores)
 • Formació en centres de treball (410 hores)
 • Síntesi (66 hores)

Sortides professionals

Amb aquest títol podràs treballar com:

 • Tècnic o tècnica auxiliar d'infermeria en atenció especialitzada: hospitalització, urgències, consultes, quiròfans, esterilització, pediatria, sala de part, cures especials i salut mental.
 • Tècnic o tècnica auxiliar d'infermeria, en atenció primària: consultes, salut bucodental i atenció domiciliària.
 • Tècnic o tècnica auxiliar bucodental.
 • Tècnic o tècnica auxiliar de geriatria.

Els tècnics i tècniques en Cures Auxiliars d’Infermeria poden treballar en:

 • Hospitals: generals i especialitzats.
 • Centres d’Atenció Primària.
 • Centres sociosanitaris.
 • Consultes odontològiques.
 • Residències geriàtriques.
 • Atenció domiciliària i altres ocupacions.

Sortides acadèmiques

Amb aquest títol podràs accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior de formació professional.

Podràs accedir directament a aquest cicle si compleixes algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar, haver superat el segon curs del batxillerat unificat I polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics, haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés (per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova).