• Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

    Per a informació sobre alumnat nou i preinscripció als cicles formatius escriviu al correu del centre [email protected]