Llengua i Literatura Catalana

Departament didàctic

L’estudi de la llengua i literatura catalanes és una part importantíssima de la cultura del nostre país per al desenvolupament de la comunicació humana. Atès el paper primordial que tenen la comunicació oral i escrita en la nostra societat, la fita que cal aconseguir amb aquesta educació en la llengua i la literatura és dotar l’alumnat de prou eines per créixer, tant en els aspectes intel•lectuals com en els aspectes afectius i socials de la persona Cal formar parlants plurilingües i interculturals. L’assoliment de la competència plena en català, la llengua pròpia de Catalunya, juntament amb el mateix nivell d’assoliment en castellà, la llengua de l’Estat, proporcionarà a l’alumnat la competència que li cal per tenir les mateixes oportunitats a l’hora d’afrontar els reptes de la vida professional.

Els components del departament de llengua i literatura catalanes són:

 

GEORGINA MARTÍNEZ VAL, coordinadora pedagògica i professora de 2n de batxillerat i de la matèria optativa d'arts escèniques.

XAVIER BELENGUER BERMEJO, coordinador i professor de 4t d'ESO.

ANNA VILLAR COLELL, tutora i professora de 3r d'ESO, professora de "Literatura catalana" de batxillerat i de la matèria optativa de 2n d'ESO.

MONTSERRAT CANO SÁNCHEZ, coordinadora i professora de 2n d'ESO (grups A, B, C, i D i matèria optativa) i coordinadora del programa Global Scholers

MARIONA MASFERRER I FONS, professora del grup d'ATD de 3r d'ESO i de 1r de batxillerat.

MONTSERRAT CASALS CROSAS, cap de departament, professora de 1r d'ESO  (grups A, B, C I D i matèria optativa)  i del grup d'ATD de 4t d'ESO.

El departament de Psicopedagogia es fa càrrec dels grups d'ATD de 1r i 2n d'ESO.

 

Marcel Barrera Cabezas
Marc Rovira Justribó
Montserrat Cano Sánchez
Anna Villar Colell
Xavier Belenguer Bermejo
Montserrat Casals
Georgina Martínez

El Departament disposa de tot tipus de diccionaris, llibres de text, llibres de consulta i materials audiovisuals per a la preparació de les activitats escolars. També disposem d'una sèrie de lots de llibres de lectura per als quatre nivells de l'ESO que deixem en préstec a l'alumnat al llarg del curs escolar per tal que les famílies no s'hagin de fer càrrec d'aquesta despesa. 

Proporcionem llibres de lectura a la biblioteca del centre dels quals l'alumnat pot disposar. Així mateix, hem dotat de diccionaris totes les aules d'ESO i batxillerat

L'aula d'acollida, directament lligada al nostre departament, disposa de tot tipus de materials amb la finalitat que l'alumnat nouvingut adquireixi en poc temps les competències en llengua catalana que li permetin la integració en el nostre sistema educatiu

Cap de departament

Montserrat Casals
Edifici: Ed. Pral. Planta 2